Wzory oświadczeń finalnych nabywców wyrobów węglowych

8 lutego 2022

Finalny nabywca wyrobów węglowych i obowiązki, jakie na nim ciążą w przypadku chęci zwolnienia z akcyzy

W Polsce węgiel kamienny wciąż zajmuje wysoką pozycję wśród surowców, które wykorzystywane są do zapewnienia efektywnego ciepła. Zarówno przez odbiorców indywidualnych, jak i firmy. Ponadto bardzo często spotkać go można też w elektrociepłowniach, ciepłowniach, kotłach ciepłowniczych i elektrowniach. Warto jednak wiedzieć, że będąc finalnym odbiorcom tego paliwa opałowego, możesz zostać zwolniony z akcyzy. Jednak tylko i wyłącznie w określonych przypadkach. Na ten temat możesz przeczytać w odpowiednich artykułach ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.). Mowa tutaj o artykule 31a ust. 3 wspomnianej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 roku. Znajdujące się w niej zapisy mówią o tym, że aby zostać zwolnionym z płatności akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, które dotyczą wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych, powinieneś uzyskać od finalnego nabywcy kilka dokumentów.

Po pierwsze, gdy sprzedaż następuje na terytorium kraju, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury. Może też sporządzić listę finalnych nabywców węglowych, którzy są uprawnieni do odbioru deputatu węglowego.

Po drugie finalny nabywca węglowy powinien dostarczyć sprzedawcy oświadczenie, w którym stwierdza, że kupowane wyroby będą przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy. Oświadczenie to w zależności czy finalny nabywca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, czy osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność będzie zawierało różne dane.

Wzory oświadczeń
Pliki do pobrania: Wzory oświadczeń PDF DOCX

Informacje, które powinno zawierać oświadczenie w zależności od podmiotu, który będzie finalnym nabywcą wyrobów węglowych

W przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej w dokumencie tym powinny znaleźć się poniższe dane:

  • imię i nazwisko;
  • numer dowodu osobistego lub nazwa i numer innego dokumenty, który potwierdzi naszą tożsamość;
  • nr PESEL, jeśli takowy został nadany;
  • określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanego węgla;
  • datę i miejsce złożenia oświadczenia wraz z czytelnym podpisem.

W sytuacji, gdy takie oświadczenie jest składane w pozostałych przypadkach powinny na nim znaleźć się następujące dane:

  • nazwa i adres siedziby firmy lub miejsce zamieszkania;
  • NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej.

Ponadto tak jak w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności, niezbędne jest zawarcie w oświadczeniu m.in. informacji o ilości nabywanych wyrobów węglowych, ich rodzaju oraz przeznaczenia. A także danych takich jak data i miejscowość oraz czytelny podpis. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w art. 31a ust 3c ustawy.

Sprzedawca po uzyskaniu oświadczenia jest zobligowany do dołączenia go do faktury lub listy finalnych nabywców. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie forma oświadczenie, o jakim wspomnieliśmy powyżej, nie jest jedyna. Akt prawny daje Ci możliwość złożenia jej na fakturze i opieczętowania czytelnym podpisem lub w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a finalnym nabywcą węglowym.

WPISZ SWÓJ E-MAIL, ABY OTRZYMAĆ MEGA RABAT NA EKOGROSZEK!
Nasze promocje są ograniczone czasowo.
Poinformujemy Cię o jej rozpoczęciu przez e-mail.

Wypróbuj Ekogroszek Piekło Zielony

ekogroszek Piekło zielony worek
Parametry
Kaloryczność25-24 MJ/kg
Granulacja5-25 [mm]
Popiół5-6%
Siarka0,6-0,8%
Dostawa za 0 zł
Bez nagrody
Nagroda
Prawie!
-50 zł/t od tony
Nagroda
Bez nagrody
Nagroda
Prawie!
Nagroda
Innym razem
Pech
Skorzystaj z szansy na tańszy węgiel!
Wpisz swój adres e-mail i zakręć kołem. To Twoja szansa na wygranie niesamowitych rabatów!
Nasze zasady:
  • Jedna gra na użytkownika.
  • Cwaniacy zostaną zdyskwalifikowani.
  • Liczba nagród w loterii jest ograniczona. Wylosowanie kuponu nie gwarantuje ich otrzymania. Decyduje kolejność zamówień.

Pin It on Pinterest