Metody wydobycia węgla: odkrywkowa kontra głębinowa

23 maja 2023

Węgiel kamienny to skała osadowa powstała w erze paleozoicznej ze szczątków roślinnych. Jego wydobycie odgrywa kluczową rolę w globalnej produkcji energii. Starożytni Chińczycy byli pierwsi w wydobywaniu węgla i wykorzystywali go do ogrzewania i produkcji ceramiki. Obecnie węgiel pokrywa około 38% światowych potrzeb energetycznych.

Największe ilości węgla są wydobywane w Chinach, USA, Indiach, Australii, RPA, Rosji, Indonezji, Kazachstanie i Polsce. Wydobycie węgla odbywa się za pomocą dwóch głównych metod: odkrywkowej i głębinowej.

Metoda odkrywkowa: wydobycie z wierzchnich warstw ziemi

Metoda odkrywkowa polega na stopniowym wydobywaniu węgla z wierzchnich warstw ziemi za pomocą specjalistycznego sprzętu. Jest popularna w USA, Australii i wschodniej Europie. Ta metoda jest stosowana, gdy złoża węgla znajdują się blisko powierzchni ziemi. Wydobywanie odbywa się poprzez usuwanie warstw gleby i skał, aby odkryć złoża węgla. Następnie wydobywany węgiel jest transportowany do elektrowni w celu produkcji energii.

Metoda głębinowa: wydobycie z podziemnych korytarzy

Metoda głębinowa, znana również jako wydobycie podziemne, polega na budowaniu podziemnych korytarzy, umożliwiających dotarcie do złóż węgla znajdujących się głęboko pod ziemią. Ta technika jest stosowana głównie w Afryce, Azji i Europie. W przypadku wydobycia podziemnego konieczne jest wiercenie szybów i tuneli oraz stosowanie zaawansowanych urządzeń i maszyn. Górnicy pracują w klaustrofobicznych warunkach, aby wydobyć węgiel z głębszych warstw ziemi.

Zalety i wady obu metod

Metoda odkrywkowa jest tańsza i łatwiejsza w realizacji, szczególnie gdy złoża węgla znajdują się blisko powierzchni ziemi. Jednakże jest nieefektywna przy wydobyciu z głębszych miejsc i ma negatywny wpływ na środowisko.

Metoda głębinowa, pomimo wyższych kosztów, umożliwia wydobycie z głębszych i bardziej niedostępnych złóż węgla. Ponadto ma mniejszy wpływ na krajobraz i może być bardziej efektywna.

Wpływ na środowisko i społeczność

Metoda odkrywkowa, ze względu na konieczność usuwania warstw gleby i skał, ma znaczny negatywny wpływ na krajobraz. Wielkie wyrobiska, które powstają w wyniku tej metody, zmieniają topografię terenu i niszczą naturalne siedliska. Ponadto, proces eksploatacji węgla może prowadzić do erozji gleby, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i utraty bioróżnorodności. Dodatkowo, emisje pyłu węglowego i innych zanieczyszczeń atmosferycznych są poważnym problemem dla jakości powietrza w okolicach kopalni odkrywkowych.

Metoda głębinowa, chociaż ma mniejszy wpływ na krajobraz, niesie ze sobą inne wyzwania. Praca w kopalniach podziemnych jest związana z ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa górników. Pył węglowy, występowanie gazów i zagrożenie związanego z zawaliskami, pożarami i wypadkami stanowią poważne zagrożenie dla pracowników. Ponadto, kopalnie głębinowe mogą znajdować się w pobliżu ośrodków miejskich, co wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa i ochrony w celu minimalizacji ryzyka dla społeczności.

Podsumowanie

Wybór metody wydobycia węgla zależy od wielu czynników, takich jak dostępność zasobów, koszty, wpływ na środowisko i bezpieczeństwo pracowników. Metoda odkrywkowa jest popularna w krajach, gdzie złoża węgla są blisko powierzchni ziemi, ze względu na niższe koszty eksploatacji. Jednakże, ma ona negatywny wpływ na krajobraz i środowisko. Metoda głębinowa jest bardziej efektywna, ale wiąże się z wyższymi kosztami i ryzykiem dla pracowników. W obu przypadkach istotne jest zastosowanie odpowiednich technologii i procedur, aby minimalizować negatywne skutki wydobycia węgla na środowisko naturalne i społeczności lokalne.

WPISZ SWÓJ E-MAIL, ABY OTRZYMAĆ MEGA RABAT NA EKOGROSZEK!
Nasze promocje są ograniczone czasowo.
Poinformujemy Cię o jej rozpoczęciu przez e-mail.

Wypróbuj Ekogroszek Piekło Zielony

ekogroszek Piekło zielony worek
Parametry
Kaloryczność25-24 MJ/kg
Granulacja5-25 [mm]
Popiół5-6%
Siarka0,6-0,8%
Dostawa za 0 zł
Bez nagrody
Nagroda
Prawie!
-50 zł/t od tony
Nagroda
Bez nagrody
Nagroda
Prawie!
Nagroda
Innym razem
Pech
Skorzystaj z szansy na tańszy węgiel!
Wpisz swój adres e-mail i zakręć kołem. To Twoja szansa na wygranie niesamowitych rabatów!
Nasze zasady:
  • Jedna gra na użytkownika.
  • Cwaniacy zostaną zdyskwalifikowani.
  • Liczba nagród w loterii jest ograniczona. Wylosowanie kuponu nie gwarantuje ich otrzymania. Decyduje kolejność zamówień.

Pin It on Pinterest